Fintech Draco - Điều Khoản Thanh Toán

Điều khoản thanh toán

 · 3 min readQUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều Khoản Thanh Toán

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH CÔNG NGHỆ DRACO

 1. Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tài chính Công nghệ Draco;
 2. Căn cứ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 3. Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
 4. Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng;
 5. Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty CP Tài chính Công nghệ Draco.


QUYẾT ĐỊNH

 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Điều Khoản Thanh Toán
 2. Hiệu lực thi hành của Quyết định ngày 07/11/2022.
 3. Các Ông (Bà) Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng (Ban), Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc và cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông báo này.

Điều khoản thanh toán:

1.1. Thông tin xác thực thanh toán:

Khi thanh toán sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cung cấp thông tin xác thực thanh toán hợp lệ, bao gồm:

 1. Tên đầy đủ của pháp nhân hoặc cá nhân.
 2. Thông tin liên hệ.
 3. Số đơn hàng hoặc số hóa đơn thanh toán.
 4. Mã số thuế (nếu khách hàng là doanh nghiệp)

1.2. Thuế:

Quý khách hàng hãy chú ý đến chi tiết giao dịch vì tổng giá thành có thể bao gồm thuế, phí. Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả những chi phí này.

1.3. Thời hạn thanh toán:

Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho Draco vào thời điểm không muộn hơn Ngày thanh toán thực tế quy định tại THỎA THUẬN CUNG CẤP tại https://draerp.vn/policy/terms-of-service PHẦN MỀM, Điều 1, khoản 7b với số tiền bằng tổng số tiền phải trả cho một chu kỳ thanh toán.

Phương thức thanh toán:

Tại https://draerp.vn/, chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán như sau:

2.1. Thanh toán trực tuyến:

Thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán của bên thứ ba đã được tích hợp trên website.

2.2. Thanh toán qua ngân hàng:

Bạn có thể chuyển khoản từ bất cứ ngân hàng nào tới Chúng tôi theo thông tin sau​:

 1. Tên tài khoản: CONG TY CO PHAN TAI CHINH CONG NGHE DRACO
 2. Số tài khoản: 19134201672012
 3. Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
 4. Swift Code: VTCBVNVX
 5. Nội dung chuyển khoản: Tên người mua + Mã đơn hàng

 Lưu ý:

 1. Quý khách nhập số đơn hàng ở dòng đầu tiên trong nội dung thanh toán. 

Ví dụ: “SAL-DRA - 270122 (nội dung khác nếu có)”.

 1. Quý khách hàng vui lòng giữ biên lai để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

2.3. Tiền mặt:

 1. Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Draco trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7, ngoại trừ các ngày nghỉ lễ quốc gia.
 2. Với những giao dịch có giá trị từ 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) trở lên, quý khách hàng thanh toán chuyển khoản hoặc thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến của Draco để hợp lệ chi phí theo quy định của pháp luật.

 

Bảo mật thông tin:

 1. Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin tài chính của bạn.
 2. Vui lòng xem lại CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ của chúng tôi để tìm hiểu thêm về thông tin mà chúng tôi chia sẻ, những gì chúng tôi không chia sẻ và cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

Cập nhật điều khoản thanh toán:

Khi sử dụng các tính năng thanh toán của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo lên website của chúng tôi hoặc gửi thông báo đến địa chỉ email mà trước đây bạn đã cung cấp.

Hiệu lực của điều khoản:

Điều khoản thanh toán này được đánh số phiên bản 1.0.0, ban hành ngày 07/11/2022 tại Trụ sở của Draco và có hiệu lực cùng ngày.