Blog

Tất niên 2023 - Cover Image
Featured · Truyền thông nội bộ
Tất niên 2023

Tiệc tất niên là cơ hội để giao lưu và nâng cao tinh thần gắn kết giữa các thành viên trong đại gia đình DRACO chúng ta, rất mong được sự quan tâm và tham gia của tất cả mọi người!

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ
Chính sách
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-DRACO-KT ngày 19/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Công nghệ DRACO)

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE - Cover Image
Chính sách
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-DRACO-KT ngày 19/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Công nghệ DRACO)

 Chính Sách Kinh Doanh Cộng tác viên và Đại lý - Cover Image
Chính sách
Chính Sách Kinh Doanh Cộng tác viên và Đại lý

Chính sách

Chính Sách Quyền Riêng Tư - Cover Image
Chính sách
Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính sách

Điều Khoản sử dụng Ứng dụng/Website DraERP - Cover Image
Chính sách
Điều Khoản sử dụng Ứng dụng/Website DraERP

Điều khoản

Điều Khoản Thanh Toán - Cover Image
Chính sách
Điều Khoản Thanh Toán

Điều khoản thanh toán