Blog

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ
Chính sách
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-DRACO-KT ngày 19/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Công nghệ DRACO)

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE - Cover Image
Chính sách
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-DRACO-KT ngày 19/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Công nghệ DRACO)

 Chính Sách Kinh Doanh Cộng tác viên và Đại lý - Cover Image
Chính sách
Chính Sách Kinh Doanh Cộng tác viên và Đại lý

Chính sách

Chính Sách Quyền Riêng Tư - Cover Image
Chính sách
Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính sách

Điều Khoản sử dụng Ứng dụng/Website DraERP - Cover Image
Chính sách
Điều Khoản sử dụng Ứng dụng/Website DraERP

Điều khoản

Điều Khoản Thanh Toán - Cover Image
Chính sách
Điều Khoản Thanh Toán

Điều khoản thanh toán