Y tế - sức khỏe
Y tế - sức khỏe

Theo MÔ-DUN Item Code: Y tế - sức khỏe

UOM : Tháng

Mô – đun y tế sức khỏe là một phân hệ trong phần mềm DraERP. Nó hỗ trợ người dùng trong lĩnh vực y tế. Từ đó, giúp tăng cường hiệu quả quản lý hồ sơ bệnh nhân, các mã cuộc hẹn. Đồng thời, xem báo cáo dữ liệu một cách trực quan để kịp thời quản lý cũng như xử lý sự cố.

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá