Sản xuất
Sản xuất

Theo MÔ-DUN Item Code: Sản xuất

VND 200.000,00 (VND 200.000,00 / Tháng)

Quản lý sản xuất theo quy trình nghiệp vụ chuẩn từ việc lên kế hoạch, nhập nguyên vật liệu và phân chia các khâu sản xuất để theo dõi tiến độ chặt chẽ, giảm thiểu sự thất thoát trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, phân hệ sản xuất còn hỗ trợ định mức nguyên vật liệu nhờ vào các thông tin về chi phí tại nhà máy như chi phí thuê nhà xưởng, điện cũng như chi phí nhân công, chi phí quản lý,.. Hệ thống báo cáo trong phân hệ này hỗ trợ cho việc ra quyết định lên kế hoạch, theo dõi tiến độ sản xuất, thời gian các sự cố, hiệu suất của máy móc trong nhà xưởng.

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá