Nông nghiệp
Nông nghiệp

Theo MÔ-DUN Item Code: Nông nghiệp

VND 79.000,00 (VND 79.000,00 / Tháng)

Mô – đun nông nghiệp là một phân hệ của phần mềm DraERP. Nó có tính năng ghi lại những thông tin dữ liệu về cây trồng, đất đai, nước. Bên cạnh đó, còn phân tích được thời tiết và thậm chí là theo dõi dịch bệnh và phân bón.

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá