Mua hàng
Mua hàng

Theo MÔ-DUN Item Code: Mua hàng

UOM : Tháng

Phân hệ mua hàng theo dõi và thống kê việc mua hàng phục vụ cho việc phân tích tình hình thực hiện đơn hàng, theo dõi được công nợ phải trả nhà cung cấp và xu hướng thay đổi giá. Giúp cho doanh nghiệp chủ động có kế hoạch tài chính hợp lý để nhập hàng hóa và cân đối thanh toán công nợ cho nhà cung cấp. Quản lý thông tin nhà cung cấp, báo giá và đánh giá nhà cung xấp, từ đó đưa ra lựa chọn đúng đắn và chính xác hơn.

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá