Kho
Kho

Theo MÔ-DUN Item Code: Kho

UOM : Tháng

Giảm thời gian xử lý các nghiệp vụ kho nhờ vào việc hệ thống tự động thực hiện các nghiệp vụ, giảm mức hàng tồn kho. Nhận được truy xuất nguồn gốc đầy đủ số liệu (từ khách hàng đến nhà cung cấp) về các hoạt động với hệ thống kiểm kê kế toán. Thiết lập các nghiệp vụ giao nhận và đóng gói theo lịch trình tự động sử dụng quy tắc của doanh nghiệp.

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá