Kế toán
Kế toán

Theo MÔ-DUN Item Code: Kế toán

UOM : Tháng

Phân hệ này giúp lãnh đạo có cái nhìn tổng thể về các hoạt động của doanh nghiệp thông qua các chỉ số tài chính, các điều khoản của ngân sách. Dựa vào thông tin về tình hình thực hiện ngân sách, thông tin về nguồn tài chính, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có các quyết định chính xác, kịp thời. Tiết kiệm 70% thời gian nhập liệu cho kế toán nhờ kế thừa dữ liệu từ các phân hệ khác như: kho, bán hàng, sản xuất… giúp kế toán thiên về kiểm soát thay vì nhập liệu. Lên báo cáo tài chính nhanh, chính xác từ đó hỗ trợ lập chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá