Giáo dục
Giáo dục

Theo MÔ-DUN Item Code: Giáo dục

VND 68.000,00 (VND 68.000,00 / Tháng)

Mô - đun giáo dục là một phân hệ trong phần mềm DraERP. Nó được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của bất kỳ tổ chức giáo dục. Mô - đun này được sử dụng tại các trường học, cao đẳng và thậm chí ở các công ty tư nhân. Nó giúp quản lý hiệu quả công việc quản trị và cho phép bạn tập trung vào những công việc quan trọng khác.

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá