Dự án
Dự án

Theo MÔ-DUN Item Code: Dự án

VND 340.000,00 (VND 340.000,00 / Tháng)

Quản lý các đầu việc theo dự án và phân chia công việc và đưa ra thời gian hoàn thành cụ thể cho các thành viên trong dự án, ngoài ra các cập nhật về dự án được cho phép gửi về email thông báo cho các thành viên để các thông tin quan trọng không bị bỏ lỡ. Quản lý tiến độ dự án thông qua các báo cáo về thời gian thực tế thành viên hoàn thành đầu việc từ đó đưa ra các chế độ lương thưởng và chi phí trong suốt dự án. Hệ thống báo cáo DraERP hỗ trợ đưa ra tất cả các số liệu thống kê hàng ngày, hàng giờ dựa theo thông tin nhân viên, lợi nhuận, số dư kho, hóa đơn chi phí và đặc biệt là các đầu việc bị chậm trễ cũng được ghi nhận từ đó việc quản lý trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá