Cho vay
Cho vay

Theo MÔ-DUN Item Code: Cho vay

UOM : Tháng

Giúp theo dõi khoản vay, quy trình cho vay từ giải ngân cho đến trả nợ và xóa nợ cho các bên. Quản lý tình trạng giải ngân qua giải ngân vốn vay được căn cứ theo khoản và chi tiết giải ngân. Quản lý tình trạng trả nợ nhờ vào báo cáo tình hình các khoản vay và tình trạng bảo đảm khoản vay.

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá