Bảng lương
Bảng lương

Theo MÔ-DUN Item Code: Bảng lương

UOM : Tháng

Quản lý bảng lương nhân viên từ thành phần lương, cơ cấu lương, kỳ hạn trả lương cũng như bút toán từng kỳ một cách minh bạch giúp việc thanh toán lương cho nhân viên trở nên nhanh chóng và chính xác. Quản lý các khoản miễn thuế cho nhân viên, cho phép tạo mẫu tờ khai miễn thuế và thuế suất thu nhập cá nhân, Quản lý các khoản thưởng bổ sung, tiền thưởng duy trì, cho phép nhân viên tạo đơn xin hưởng phúc lợi và khiếu nại về quyền lợi giúp cho việc xử lý và đáp ứng nhu cầu của nhân viên đúng hướng nhanh chóng. Ngoài ra, hệ thống báo cáo mạnh mẽ còn cho phép thể hiện trực quan danh sách mức lương, thống kê việc trả lương dựa vào phương thức thanh toán, qua cổng ECS hoặc lọc theo thời gian ngày tháng năm mong muốn, các khoản khấu trừ thuế thu nhập, nghề nghiệp hay quỹ dự phòng đều được thể hiện trên các báo cáo có thể điều chỉnh linh động

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá