Bán hàng
Bán hàng

Theo MÔ-DUN Item Code: Bán hàng

VND 220.000,00 (VND 220.000,00 / Tháng)

Trợ giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác. Giúp lãnh đạo nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời. Vận hành hoạt động bán hàng và dịch vụ xuyên suốt quá trình từ chào giá đến xuất hóa đơn với toàn bộ các thông tin liên quan và dễ truy xuất. Tiết kiệm được thời gian cho việc bán hàng, không phải nhập lại các dữ liệu đã có.

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá