SERVICE DRAERP (Dịch vụ)
SERVICE DRAERP (Dịch vụ)

Gói DRAERP SOLUTION Item Code: SERVICE DRAERP (Dịch vụ)

VND 2.250.000,00 (VND 2.250.000,00 / Tháng)

Hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt quá trình quản lý doanh nghiệp từ tuyển dụng nhân sự, kế toán, quan hệ khách hàng,... Hỗ trợ quản lý và tùy chỉnh website giúp khách hàng tiếp cận và mua bán dịch vụ diễn ra dễ dàng hơn. Cung cấp các báo cáo giúp việc. Module: Kế toán, Mua hàng, Bán hàng, CRM, HRM, Bảng lương, Web, Dự án, chất lượng, Tích hợp (User, Tiện ích, Công cụ, Cài đặt, Hỗ trợ)

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá