MANUFACTURING DRAERP (Sản xuất)
MANUFACTURING DRAERP (Sản xuất)

Gói DRAERP SOLUTION Item Code: MANUFACTURING DRAERP (Sản xuất)

VND 2.500.000,00 (VND 2.500.000,00 / Tháng)

Gói giải pháp sản xuất giúp đơn giản hóa chu trình sản xuất, giúp theo dõi mức tiêu thụ nguyên vật liệu, định mức giá thành cho thành phẩm. Ngoài ra, việc quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra và các bước trong quy trình cũng được theo dõi sát sao giúp giảm thiểu thất thoát trong quá trình sản xuất. Các phân hệ ngoài phân hệ sản xuất cũng giúp cho việc đưa nguyên liệu đầu vào cũng như thành phẩm đầu ra được hoàn toàn tự động và ghi nhận trên hệ thống. Module: Sản xuất, Kế toán, Mua hàng, Bán hàng, HRM, Bảng lương, Web, Dự án, Chất lượng, Tích hợp, Sản xuất (User, Tiện ích, Công cụ, Cài đặt, Hỗ trợ).

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá