HEALTHCARE DRAERP (Sức khỏe)
HEALTHCARE DRAERP (Sức khỏe)

Gói DRAERP SOLUTION Item Code: HEALTHCARE DRAERP (Sức khỏe)

VND 2.600.000,00 (VND 2.600.000,00 / Tháng)

Gói giải pháp y tế sức khỏe là một gói dịch vụ giúp giải quyết các vấn đề và quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế sức khỏe. Ngoài các tác vụ phục vụ cho y tế sức khỏe, gói dịch vụ này còn cung cấp các phân hệ giúp quản lý quan hệ khách hàng, quản lý chất lượng dự án,... Module: Kế toán, Mua hàng, Bán hàng, CRM, HRM, Bảng lương, Web, Dự án, Kho, Chất lượng, Tích hợp, Chăm sóc sức khỏe (User, Tiện ích, Công cụ, Cài đặt, Hỗ trợ).

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá