AGRICULTURE DRAERP (Nông nghiệp)
AGRICULTURE DRAERP (Nông nghiệp)

Gói Pro - Giải pháp Doanh Nghiệp Item Code: AGRICULTURE DRAERP (Nông nghiệp)

UOM : Tháng

Gói giải pháp nông nghiệp là gói sản phẩm được tạo ra nhằm hỗ trợ cho người nông dân trong việc quản lý cây trồng, mùa vụ và các loại thuốc và mầm bệnh có thể có cho cây trồng. Các phân hệ trong gói sản phẩm không những đảm bảo cho việc quản lý nông nghiệp mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nhập thuốc, cây trồng cho đến bán thành phẩm ra thị trường. Module: Kế toán, Mua hàng, Bán hàng, CRM, HRM, Bảng lương, Web, Dự án, Kho, Sản xuất, Chất lượng, Tích hợp, Nông nghiệp (User, Tiện ích, Công cụ, Cài đặt, Hỗ trợ)

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá